Toeslagen huis-aan-huis

 • Hoe hoog is de brandstoftoeslag en hoe wordt deze berekend?

  Voor het 1e kwartaal van 2022 bedraagt de brandstoftoeslag € 0,18 (bruto) en € 0,24 (netto) per 1.000 folders.

  De fluctuerende dieselprijzen hebben een grote impact op onze toeleveranciers uit de transportbranche. Spotta maakt gebruik van groot transport tussen vestigingen en depots en van uitrijders naar onze bezorgers. De brandstoftoeslag is een toeslag die wij op het tarief per 1.000 folders aan onze klanten doorbelasten. Voor meer informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de dieselprijs kun je bijvoorbeeld kijken op: http://www.evo.nl/site/dieselprijs-nederland

  Voor de vaststelling van de brandstoftoeslag wordt de gemiddelde brandstofprijs (van een liter diesel) van een kwartaal eerder vergeleken met de brandstofprijs per 1 januari 2008. Voor kwartaal 4 van 2021 is de gemiddelde brandstofprijs van kwartaal 3 van 2021 vergeleken met de brandstofprijs van 1 januari 2008. In geval van stijging / daling van de dieselprijs wordt deze stijging / daling vermenigvuldigd met het feitelijke brandstofgebruik (in liters) per 1.000 folders en de uitkomst geldt als toeslag. We stellen de toeslag op basis van de dieselprijsontwikkeling ieder kwartaal opnieuw vast. De brandstoftoeslag wordt apart op de factuur vermeld (naast de verpakkingsbelasting).  

 • Wat is verpakkingentoeslag?

  Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Ondernemingen die per jaar 50.000 kilogram of meer verpakkingsmateriaal op de markt brengen, moeten Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen. Spotta moet deze bijdrage betalen vanwege het sealen van folders.

  De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen onderscheidt verschillende materiaalsoorten en tarieven. De hoogte van elk tarief is gebaseerd op de netto kosten die een materiaalsoort veroorzaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting en de systeemkosten.

  Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van het Afvalfonds.

 • Hoe hoog is de verpakkingsbelasting?

  Spotta heeft de kosten van de verpakkingentoeslag gedeeld op het aantal te verspreiden folders, waardoor een tarief per 1.000 folders is verkregen. Dit tarief wordt doorbelast aan de klant. Het tarief voor de verpakkingentoeslag voor 2020 is vastgesteld op € 0,07 per 1.000 folders en wordt apart op de factuur vermeld. De verpakkingentoeslag wordt berekend over de bruto verspreidaantallen.

  Voor meer informatie met betrekking tot de tarieven voor afvalbeheersbijdrage verpakkingen verwijzen we je naar de website van het Afvalfonds.

 • Hoe wordt de verpakkingentoeslag doorbelast aan de klant?

  Wij hebben de kosten van de verpakkingentoeslag gedeeld op het aantal te verspreiden folders, waardoor een tarief per 1.000 folders is verkregen, welke wordt doorbelast aan de klant.

  Het tarief voor de verpakkingentoeslag is vastgesteld op € 0,07 per 1.000 folders en zal apart op de factuur worden vermeld. De verpakkingentoeslag wordt berekend over de bruto verspreidaantallen, ongeacht verspreidgebied.

 • Wat is brandstoftoeslag?

  De verwachting is dat de dieselprijs de komende tijd nog sterk fluctueert. Dit heeft een grote impact op onze toeleveranciers uit de transportbranche. Spotta maakt gebruik van groot transport tussen vestigingen en depots en van uitrijders naar onze bezorgers. De brandstoftoeslag is een toeslag die wij op het tarief per 1.000 folders aan onze klanten doorbelasten.

  Op de website van Transport en Logistiek Nederland is onder andere meer informatie voorhanden met betrekking tot de ontwikkeling van de dieselprijs.

 • Wat is de reden dat Spotta de verpakkingentoeslag gaat doorbelasten?

  De verpakkingentoeslag is gelet op ons jaarlijkse folieverbruik substantieel en werkt daarom kostenverhogend. In onze algemene voorwaarden is opgenomen dat in geval van dergelijke overheidsmaatregelen wij onze prijzen mogen aanpassen. In dit geval hebben wij ervoor gekozen om het als verpakkingentoeslag apart op de factuur te vermelden en niet in onze prijzen te verwerken.

 • Welke klanten moeten de verpakkingenbelasting en de brandstoftoeslag betalen?

  Spotta berekent de verpakkingsbelasting en brandstoftoeslag door aan alle klanten die gebruik maken van onze diensten op het gebied van huis-aan-huis verspreiding.