Ontwikkelingen JA|JA

JA-sticker Nieuw

Laatste Update - 7 januari 2020

JA-campagne gestart 

Utrecht, Tilburg en Haarlem voeren per 1 januari de JA-sticker, hier is de JA-campagne van start gegaan. In week 51 en 52 verspreiden we 388.000 JA-stickers, één keer samen met het eindejaarskaartje en één keer bij het folderpakket. Ook zijn er vanuit de campagne displays met stickers en een toolkit voor winkeliers beschikbaar. Bestel ze via www.japlakken.nu

R'dam voert JA-sticker in per 1 april 2020

Ondanks verwarrende berichtgeving op websites van de gemeente en een brief naar adverteerders vanuit de gemeente over de invoering van de JA-sticker in Rotterdam, gaat het Opt-insysteem per 1 april 2020 pas ingevoerd worden. Zoals donderdag 12-12 in de gemeenteraad is besloten.

Gemeenten dringend verzocht ‘redelijke termijn’ aan te houden

De gemeenten die de JA-sticker per 1 januari 2020 willen invoeren zonder dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zijn aangeschreven door MailDB. Ze zijn dringend verzocht om een redelijke termijn van invoering aan te houden.
Wat is een redelijke termijn? 
In de uitspraak van het hoger beroep heeft de rechter aangegeven dat een gemeente een redelijke termijn van invoering moet aanhouden van 20 maanden.

Kort geding Gemeente Rotterdam 

Er is nog onduidelijkheid over wanneer deze 20 maanden ingaan. MailDB is van mening dat die ingaan na besluit in een Gemeenteraad. Daarom is MailDB een kortgeding gestart tegen gemeente Rotterdam. Deze gemeente lijkt daar niet aan te voldoen. Binnenkort wordt de datum vastgesteld voor de kortgedingprocedure. Hierin wordt getoetst wat een redelijke overgangstermijn is en wanneer deze overgangstermijn begint.
Gemeente Haarlem is geïnformeerd over dit kort geding en gevraagd de uitkomsten van dit proces af te wachten voordat ze overgaat op invoering JA-sticker. Om het nieuwe bereik toch te kunnen opbouwen in deze gemeente start MailDB wel met de JA-campagne.
 

KVGO en MailDB gaan in cassatie

Het KVGO (brancheorganisatie grafimedia) heeft besloten cassatieberoep in te stellen tegen het JA-sticker arrest van het gerechtshof Amsterdam. MailDB sluit zich hierbij aan. Spotta heeft als mede initiatiefnemer van de rechtszaak tot nu toe inhoudelijk haar bijdrage geleverd. In het juridische vervolg worden onze belangen vertegenwoordigd door branchevereniging MailDB.
 

Rechtszaak Persgroep - Gemeente Utrecht

Vrijdag 13 december heeft de rechter uitspraak gedaan in de rechtszaak tussen de Persgroep en de Gemeente Utrecht . De gemeente Utrecht is in gelijk gesteld en mag de JA|JA-sticker invoeren die ook geldt voor huis-aan-huisbladen.