Ontwikkelingen JA|JA

Rotterdam mag JA|JA-sticker niet invoeren per 1 april 2020

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op vrijdag 28 februari 2020 uitspraak gedaan in het kort geding over de invoering van de JA|JA sticker / opt-in systeem in Rotterdam. Onder een dergelijk systeem mogen ondernemers alleen reclame (laten) bezorgen bij brievenbussen waarop een JA|JA-sticker is geplakt. De voorzieningenrechter verbiedt de gemeente Rotterdam om het opt-in systeem per 1 april 2020 in te voeren. De gemeente dient een overgangstermijn van 20 maanden in acht te nemen vanaf 12 december 2019. Dit is de dag waarop het opt-in systeem door de Rotterdamse gemeenteraad is aangenomen.
Lees verder in persbericht op deze pagina.

Uitspraak kort geding Persgroep - Gemeente Utrecht

Dinsdag 25 februari heeft de rechter geoordeeld dat de Gemeente Utrecht de invoering van het opt-in systeem voor huis-aan-huis bladen niet mag handhaven. Er is een bodemprocedure gestart. De uitspraak heeft vooralsnog geen impact op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk/folders in Utrecht. 

Kort geding Gemeente Rotterdam

De rechter heeft op 20 februari nog geen vonnis gewezen en wij zijn in afwachting van een nieuwe datum waarop de rechter wel een uitspraak zal doen. 

JA-sticker Nieuw

Percentage JA-stickers in nieuwe JA-steden 

Ruim anderhalve maand na de invoering van de JA-sticker in Haarlem, Utrecht en Tilburg kunnen we de eerste ‘stickerpercentages’ met je delen. Dit is het nieuwe netto bereik in de opt-in situatie:

Haarlem: 24%
Utrecht: 22%
Tilburg: 33%

Deze percentages staan voor ‘het nieuwe netto’; 24% betekent dat 24% van de brievenbussen is voorzien van een JA-sticker. Wij zien wel wekelijks wijzigingen in het aantal geplakte stickers en houden dit per gemeente nauwkeurig bij.

Kort geding Gemeente Rotterdam 

Er is nog onduidelijkheid over wanneer de 'redelijke termijn van invoering' van 20 maanden ingaan. MailDB is van mening dat die ingaan na het besluit in een Gemeenteraad. Daarom is MailDB een kort geding gestart tegen de gemeente Rotterdam. Hierin wordt getoetst wat een redelijke overgangstermijn is en wanneer deze overgangstermijn begint. Rotterdam lijkt daar niet aan te voldoen. Op 6 februari heeft de kort geding zitting plaatsgevonden. In deze vlog een eerste reactie na de zitting. Op 20 februari doet de rechter uitspraak. 

De gemeente Haarlem is geïnformeerd over dit kort geding en gevraagd de uitkomsten van dit proces af te wachten voordat ze overgaat op invoering JA-sticker. Om het nieuwe bereik toch te kunnen opbouwen in deze gemeente start MailDB wel met de JA-campagne.

R'dam voert JA-sticker in per 1 april 2020

Ondanks verwarrende berichtgeving op websites van de gemeente en een brief naar adverteerders wil de gemeente Rotterdam per 1 april a.s. overgaan tot de invoering van het opt-in systeem. Of dit mogelijk is beoordeelt de kortgedingrechter op dit moment.

Gemeenten dringend verzocht ‘redelijke termijn’ aan te houden

De gemeenten die de JA-sticker per 1 januari 2020 willen invoeren zonder dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zijn aangeschreven door MailDB. Ze zijn dringend verzocht om een redelijke termijn van invoering aan te houden.

Wat is een redelijke termijn? 
In de uitspraak van het hoger beroep heeft de rechter aangegeven dat een gemeente een redelijke termijn van invoering moet aanhouden van 20 maanden.

JA-campagne gestart 

Utrecht, Tilburg en Haarlem voeren per 1 januari de JA-sticker, hier is de JA-campagne van start gegaan. In week 51 en 52 verspreiden we 388.000 JA-stickers, één keer samen met het eindejaarskaartje en één keer bij het folderpakket. Ook zijn er vanuit de campagne displays met stickers en een toolkit voor winkeliers beschikbaar. Bestel ze via www.japlakken.nu

KVGO en MailDB gaan in cassatie

Het KVGO (brancheorganisatie grafimedia) heeft besloten cassatieberoep in te stellen tegen het JA-sticker arrest van het gerechtshof Amsterdam. MailDB sluit zich hierbij aan. Spotta heeft als mede initiatiefnemer van de rechtszaak tot nu toe inhoudelijk haar bijdrage geleverd. In het juridische vervolg worden onze belangen vertegenwoordigd door branchevereniging MailDB.