Spot On: HR

  • 05-jul-2022

Deze maand zetten we de spot op het team dat veel voor ons doet, wat we niet altijd zien: HR! HR is de afkorting van Human Resources (Personeelszaken). Het HR-team bestaat uit drie personen; Yvonne van Groningen (Manager), Maartje Kuipers (HR Adviseur) en Audrey Merkx (Adviseur Arbo en Verzuim).

De werkzaamheden zijn heel divers en vaak is een dag niet van A tot Z te plannen. Audrey vertelt: "Ieder van ons heeft haar eigen aandachtsgebied. Zo heeft Yvonne de meer grotere projecten onder haar beheer, zoals functiewaardering en samenwerking met de Ondernemingsraad. Maartje zorgt voor de inrichting van AFAS en is de eerste waar je terecht kunt met je vragen. Mijn aandachtsgebied is arbo en verzuim. Als team zijn we zodanig ingespeeld op elkaar, dat we elkaars werk kunnen overnemen als het nodig is."

"Nadat Spotta en Axender zijn samengevoegd stonden we voor de uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldige overgang van HR-gerelateerde zaken vanuit PostNL/Axender naar het huidige Spotta," vertelt Audrey. "In januari 2021 is Yvonne gestart om een zelfstandig opererende HR-afdeling vorm te geven. Maartje is in maart 2021 de HR-afdeling komen versterken en ik ben in oktober 2021 toegevoegd aan het team. Vol passie en energie proberen we te zorgen voor een adequaat personeelsbeleid binnen Spotta."

De speerpunten waar HR dit jaar hard aan werkt, zijn de verdere inrichting van AFAS, het optimaliseren van het beleid rondom verzuim en arbeidsvoorwaarden en het verder vormgeven van het functiewaarderingstraject. Verder krijgt HR dagelijks veel operationele vragen/verzoeken binnen. Deze variëren van aanvraag van diverse verlofsoorten, verzoeken tot het opstellen van correspondentie naar medewerkers en verzoeken tot overleg. Audrey: "Kortom, het werk bij HR is veelzijdig, waarbij we ons iedere dag inzetten om het morgen weer beter te doen dan vandaag."

Op de foto van links naar rechts: Yvonne van Groningen, Maartje Kuipers en Audrey Merkx.

HR