SPOT ON: Business Development

  • 05-mei-2022

Deze keer in Spot On: het team Business Intelligence. Dit is een klein team en werkt op het kantoor in Utrecht. Het team is onderdeel van de afdeling Business Development, net als Marketing & Communicatie.

Innovatieve, data gedreven oplossingen

“We werken samen met onze collega’s aan de groei van Spotta,” vertelt teamleider Jeffrey Muller. “Dit doen we door het leveren van innovatieve, data gedreven oplossingen. Je vraagt ons voor het analyseren van quick wins, aanbevelingen, input voor businesscases en next steps. Het kan gaan om een tijdelijke functionaliteit, een tool die nodig is voor een project, tot aan complexe onderzoeksvragen. Een data-analyse draagt goed bij aan het optimaliseren van een proces, het maken van scenario’s en het nemen van besluiten. Maar het gaat niet alleen om data. Ook de kennis en ervaring van onze collega’s is een essentieel onderdeel in de analyse en mag niet worden onderschat. Samen creëren we de juiste inzichten.”

Efficiënte en effectieve folderverspreiding

Voor klanten van Spotta maakt Business Intelligence geoptimaliseerde verspreidplannen. Dit zorgt voor een efficiënte en effectieve folderverspreiding. “Wist je dat ruim dertig procent van het foldervolume dat Spotta bezorgd op basis van klantdata door ons gesegmenteerd is?” aldus Jeffrey. “We werken ook veel voor de verschillende kolommen binnen Spotta: de ‘interne klant’. Zo hebben we het afgelopen jaar een nieuwe clusterindeling voor Productie en Transport & Netwerkregie opgesteld op basis van een data-analyse en een geografische tool. Hiermee is de productie efficiënter geworden en zijn de transportroutes slimmer georganiseerd. Voor Bezorgen maakten we recent een wervingstool, die een hoop uren bespaart bij het selecteren van de bezorgwijken voor de verspreidplannen van de wervingsflyers.”

De diversiteit aan opdrachten en het contact met klanten; maar vooral het samenwerken met collega`s en het delen van kennis en data vindt Business Intelligence het leukste aan het werken bij Spotta!

Afbeelding van het team Business Intelligence

Op de foto van links naar rechts: Jeffrey Muller, Jeroen donk, Lianne Kleijberg, Rens van Beek, Jelle Backx en Jan Deijns.