Wet Minimumloon voor bezorgers geldt vanaf 1 april

  • 30-mrt-2020

Er gaat wat veranderen in de berekening van de betaling van bezorgers. Dat bepaalt de Wet Minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Per 1 april 2020 zullen bezorgers betaald worden op basis van hun leeftijd en bezorgtijd.

Voor de bezorgtijd is er een standaardberekening; die berekening noemen we de stukloonnorm. Met deze goedgekeurde* en algemeen verbindend verklaarde stukloonnorm kan objectief berekend worden wat de gemiddelde bezorgtijd voor een wijk is en of de bezorger wettelijk genoeg verdient. 

Meer informatie in de brief van branchevereniging MailDB.

Betaling bezorger Wet Minumumloon