KVGO en MailDB hebben besloten een cassatieberoep in te stellen tegen het JA-sticker arrest van het gerechtshof Amsterdam

  • 22-nov-2019

Het KVGO (brancheorganisatie grafimedia) heeft besloten cassatieberoep in te stellen tegen het ja-sticker arrest van het gerechtshof Amsterdam. MailDB sluit zich hierbij aan.

MailDB is van mening dat het niet aan een individuele gemeente is om de JA -sticker in te voeren. Het bestaande Opt-out systeem (NEE|NEE en NEE|JA-stickers) werkt naar behoren en de handhaving is goed georganiseerd via de Stichting Reclame Code. MailDB is van mening, dat: 
• gemeenten niet eenzijdig het werkende Opt-out systeem kunnen aanpassen; 
• aanpassingen aan definities onzorgvuldig zijn gedaan; 
• de invoering van een Opt-in systeem de belangen van winkeliers en de branches schaadt; en, 
• dat de invoering is gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims. 

Spotta heeft als mede initiatiefnemer van de rechtszaak tot nu toe inhoudelijk haar bijdrage geleverd. In de juridische vervolgstappen van deze procedure worden haar belangen vertegenwoordigd door branchevereniging MailDB. Spotta ondersteunt MailDB in deze procesgang en haar pogingen om in de tussentijd in gesprek te blijven met belanghebbende partijen om tot een werkbare oplossing te komen. 

Hier vind je het persbericht dat is uitgestuurd door MailDB en KVGO.