De zittingsdatum van het hoger beroep tegen het invoeren van de JAlJA-sticker in Amsterdam is bekend

  • 20-aug-2018

De zittingsdatum is door het gerechtshof Amsterdam bepaald op 28 maart 2019. Zij heeft toegevoegd dat het “kort na het pleidooi” uitspraak zal doen.

Hieruit blijkt dat het gerechtshof het verzoek om begin volgend jaar uitspraak te doen honoreert. Ook laat het zien dat het Hof het spoedeisende karakter van deze zaak op het netvlies heeft.

MailDB, Spotta en het KVGO hebben eind januari 2018 de gemeente Amsterdam gedagvaard. Zij zijn van mening dat het invoeren van de JAIJA-sticker onzorgvuldig is, de belangen van winkeliers en de branche schaadt en gebaseerd is op onjuiste milieuclaims.