Officiële reactie MailDB op rechtszaak JA|JA sticker

  • 22-nov-2017

De partners, Brancheorganisatie MailDB, KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische ondernemingen) en verspreider Spotta, zijn teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam dat de JAlJA-sticker rechtmatig ingevoerd mag worden. Hieronder vind je de officiële reactie van MailDB.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil MailDB, de vereniging van verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk, u graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot de JAIJA-sticker, aangezien dit onderwerp ook voor u speelt.

Vandaag heeft de rechtbank in Amsterdam uitspraak gedaan inzake de bodemprocedure die MailDB en KVGO hadden aangespannen tegen de Gemeente Amsterdam. De gemeente is voornemens om per 01-01-2018 een JAIJA-sticker in te voeren. De rechter heeft de vorderingen van MailDB en KVGO afgewezen.

Na bestudering van de uitspraak van de rechter gaan de partijen waarschijnlijk in hoger beroep. MailDB en KVGO blijven namelijk van mening dat een juridische basis ontbreekt en dat de belangen van de sector onvoldoende zijn meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. De uitspraak van de rechtbank bevat op geen overtuigende motivering.

De branche is dagelijks bezig met de verduurzaming van haar producten en processen, waarbij ook de verpakking continu onze aandacht heeft. We staan open voor verbeteringen en zijn graag bereid om daarover het gesprek aan te gaan. Zowel bedrijven, overheden als burgers hebben immers een maatschappelijke opgave te realiseren. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Maar dan moeten we wel overgaan tot acties die werken en die niet zijn gebaseerd op symboolpolitiek. Zo bestaan folders voor het grootste deel uit gerecycled materiaal en worden deze goed gelezen. Van "verspilling" is dus geen sprake.

MailDB en KVGO zijn nog steeds ervan overtuigd dat de invoering van de JAIJA-stickers door de gemeente Amsterdam onrechtmatig is. Zij gaan daarom waarschijnlijk in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtmatigheid van de maatregel staat dan niet vast totdat het gerechtshof uitspraak heeft gedaan.

MailDB heeft desalniettemin voorbereidingsmaatregelen getroffen om te komen tot een zo snel mogelijke uitrol van JAIJA-stickers in Amsterdam, zodat consumenten kunnen aangeven dat zij ongeadresseerde folders willen (blijven) ontvangen. Wij starten dan ook op korte termijn met de campagne ZETJEBRIEVENBUSOPGROEN. Op de gelijknamige site kunnen consumenten achtergrondinformatie vinden. En wij delen komende weken de JA-sticker uit bij retailers en sturen deze mee met de huis-aan-huis verspreidingen. Mochten beide organisaties in hoger beroep in het gelijk worden gesteld dan zullen zij alle (daarmee samenhangende) schade op de gemeente verhalen.

Binnenkort vertellen wij u graag meer. Voor nu hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet om ons te benaderen mocht u aanvullende vragen hebben, wij blijven graag het gesprek aangaan.

Met vriendelijke groet,

mr Alexander J.J.T. Singewald
Bestuurder MailDB

MailDB

Download hieronder de officiële reactie van MailDB over de uitspraak van de invoering van de JA|JA sticker in Amsterdam