Privacyverklaring

Spotta streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is natuurlijk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen je gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij je persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Je kan erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met je persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens.


Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens je kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan je IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij je persoonsgegevens nodig.


Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop je ervan gebruik maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • Locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voor de locatiegegevens afkomstig van je apparatuur wordt via je device eerst (eenmalig) om toestemming gevraagd;
 • Gegevens beschikbaar in externe bronnen. We kunnen informatie over je ontvangen van een sociale media site als je verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.
 • Gegevens beschikbaar van je zoek en klikgedrag op zakelijk.spotta.nl.
  De persoonsgegevens die je opgeeft zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan je hebben gecommuniceerd. Verder kun je in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

Doeleinden voor gegevensverwerking

 • Je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van zakelijk.spotta.nl, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen je persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

 1. Het belangrijkste is dat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren. Om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen hebben wij je persoonsgegevens nodig.
 2. Naam en e-mailadres.
 3. We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor je te houden. Om je gerichte en relevante content te kunnen aanbieden verwerken wij jouw persoonsgegevens. Zo kan er bijvoorbeeld een artikel worden getoond waarvan zakelijk.spotta.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van dit proces kan zakelijk.spotta.nl een profiel van je opstellen, mede gebaseerd op je persoonsgegevens. Zakelijk.spotta.nl kan daarmee gerichte advertenties, producten en aanbiedingen tonen (o.a. door het verkopen van beschikbare advertentieruimte aan derden). Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan zakelijk.spotta.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat je daarvoor interesse hebt. Spotta kan je persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan zakelijk.spotta.nl probeert je interesses in te schatten. Advertenties die door Zakelijk.spotta.nl (dan wel door derden) worden aangeboden, worden afgestemd op jouw profiel.
 4. Wij houden je, met jouw toestemming, graag op de hoogte van interessant nieuws rondom zakelijk.spotta.nl, andersoortige producten en diensten van zakelijk.spotta.nl of interessante producten van andere derde partijen. zakelijk.spotta.nl verwerkt je persoonsgegevens hiervoor, indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt aangemeld en toestemming hebt gegeven. Indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.
 5. Wij proberen misbruik van onze diensten zoveel mogelijk op te sporen. In bepaalde gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor controle op processen en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude. Dit doet Zakelijk.spotta.nl alleen wanneer het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt.
 6. Als je vragen of klachten hebt, dan proberen wij je zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen je persoonsgegevens nodig.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens zullen wij je hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.


Zakelijk.spotta.nl op maat

Wij willen je graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze website en het doen van interessante aanbiedingen. Dit doen wij zowel wanneer een zakelijk.spotta.nl nieuwsbriefinschrijving is gedaan, als wanneer je dat niet hebt gedaan. Wij willen je graag extra goed van dienst zijn en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze diensten zoveel mogelijk vergroten. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken wij je persoonsgegevens om je aanbiedingen te sturen waarvan wij denken dat je ze interessant vindt.


Persoonlijke aanbiedingen

Wij zijn continu bezig onze diensten te verbeteren om je nog beter van dienst te kunnen zijn! Iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeuren en wensen, en daar willen wij zoveel mogelijk tegemoet aan komen. Om je nog beter van dienst te kunnen zijn en voor jouw relevante aanbiedingen te kunnen doen slaan wij bepaalde voorkeuren van je op.


Relevante inhoud

Als je een website bezoekt is het fijn om direct de voor jouw relevante en interessante informatie getoond te krijgen. Daar helpen wij graag aan mee! Op basis van de eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld besluiten de inhoud van de website op jouw voorkeuren aan te passen.


Tracking cookies

Spotta gebruikt tracking cookies om de inhoud van de websites van Spotta voor u persoonlijker en relevanter te maken. Met deze cookies tonen wij ook relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites, op basis van uw surfgedrag op onze websites. Door deze cookies sluiten de advertenties beter aan op uw interesses en voorkeuren. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden nadat u toestemming heeft gegeven en gebruiken we om de inhoud van de websites van Spotta aan te passen aan uw voorkeur. Dit baseren we bijvoorbeeld op de pagina’s die u op onze websites heeft bezocht, maar ook op de producten die u heeft bekeken. Ook gebruiken we tracking cookies zodat u op andere websites relevante en gepersonaliseerde advertenties ziet, op basis van uw surfgedrag op de websites van Spotta. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.


Een persoonlijk profiel voor een betere gebruikerservaring

Door middel van het verzamelen, analyseren en combineren van jouw persoonsgegevens stellen wij een persoonlijk profiel van je op. Dit wordt ook wel profilering genoemd. Met profilering kunnen wij bepaald gedrag dat samenhangt met jouw persoonlijkheid inschatten om je bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten te kunnen leveren. Door het gebruik van jouw profiel kunnen wij je persoonlijke advertenties op onze website laten zien bij je bezoek of persoonlijke aanbiedingen toesturen. Zo kunnen wij je nog beter van dienst zijn. Profilering doen wij trouwens alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven, door in te stemmen met cookies.


Om onze services te verbeteren verwerken wij jouw persoonsgegevens binnen zakelijk.spotta.nl

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om je goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.


Je kan je altijd afmelden

Wij bieden je de mogelijkheid om je voor deze berichtgeving uit te schrijven wanneer je wilt! Bij mailings kan je dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de mailing.


Aanbiedingen van derde partijen

Derde partijen kunnen je benaderen om je passende aanbiedingen te doen. Uiteraard gebeurt dit pas nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven en wanneer het voor je duidelijk is van welke derde partijen je aanbiedingen kunt verwachten.


Delen met derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door jou gevraagde product of dienst en worden om die reden worden je persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. Zakelijk.spotta.nl deelt met zakenpartners anonieme informatie over het gebruik van de Zakelijk.spotta.nl website. We gebruiken de generieke gebruikersdata om trendanalyses uit te voeren over het gebruik op het platform en statistieken te creëren rondom de interesses van gebruikers met betrekking tot o.a. retailers, merken en producten. De gebruikersdata kan in geaggregeerde vorm met derden worden gedeeld. Denk daarbij aan aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt, waar de meeste zich bevonden toen gebruik werd gemaakt van het Zakelijk.spotta.nl platform etc. Het is niet mogelijk deze gegevens naar een individu te herleiden. Deze informatie wordt o.a. gedeeld met zakenpartners van Zakelijk.spotta.nl. Zakenpartners kunnen bijvoorbeeld bestaan uit aan Zakelijk.spotta.nl gelieerde ondernemingen, affiliates en afnemers.


Verbetering website en applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website. Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de website zijn:

 • Het aantal bezoekers per dagdeel;
 • De gemiddelde verblijfsduur op specifieke locaties op de website/applicatie van Zakelijk.spotta.nl en de aangeboden content;
 • Het aantal ‘clicks’ voordat een product wordt aangeschaft;
 • De instellingen van je apparaat die je browser naar ons toezendt, waarmee je mogelijk uniek te identificeren bent en jouw website bezoek bij Spotta te volgen is.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.


Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook jouw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens zullen wij verwijderen.


Beveiliging en bewerkers

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van zakelijk.spotta.nl hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.


Je rechten en contact

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met Zakelijk.spotta.nl. Als je vragen hebt over de manier waarop zakelijk.spotta.nl met je persoonsgegevens omgaat, kan je via zakelijk@spotta.nl contact met zakelijk.spotta.nl opnemen, onder vermelding van ‘Privacy zakelijk.spotta.nl. Je kan ook een bericht aan bovenstaand e-mailadres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van je zijn vastgelegd op Zakelijk.spotta.nl.nl, als je jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Indien zakelijk.spotta.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan zakelijk.spotta.nl je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. zakelijk.spotta.nl schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Zakelijk.spotta.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wij hebben onze privacyverklaring op 26-01-2018 voor het laatst gewijzigd. Zakelijk.spotta.nl behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Zakelijk.spotta.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij je informeren.